Algemene huurvoorwaarden

1. Algemeen
Bij het reserveren verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene huurvoorwaarden.

2. Betaling en betalingstermijnen
Een aanbetaling van 50% van de huurprijs wordt binnen 8 dagen na de reservering voldaan. Rekening ES61 2085 2307 8103 3036 0381 t.n.v. M Waanders.

De overige helft van de huurprijs ontvangen wij graag uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum. Dit bedrag kunt u ook overmaken op onze hierboven genoemde rekening.
Voor de kamers geldt dat men achteraf kan betalen bij een boeking van minder dan een week.

3. Waarborgsom
De waarborgsom voor de appartementen betreft een bedrag van 100 euro en voor de vakantiewoningen 150 euro, welk bedrag vóór het betrekken van het appartement of de woning contant betaald wordt als zekerstelling van mogelijke schade en andere bijkomende servicekosten. Bij mogelijke schade stellen wij u per mail op de hoogte. Bij de vakantiehuizen wordt binnen twee weken na het einde van het verblijf genoemde kosten verrekend met de betaalde waarborgsom en wordt het resterende bedrag teruggestort op uw rekening. 

4. Reservering en bevestiging
Nadat de aanbetaling is ontvangen, wordt een bevestiging van de reservering aan de huurder toegezonden. Met deze bevestiging ontvangt u een routebeschrijving en de aankomst- en vertrektijden.

5. Aankomst- en vertrektijden
Voor de appartementen en de vakantiehuizen loopt de huurweek in het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag. De kamer kan per dag gehuurd worden.
De aankomst is tussen 16.00 en 20.00 uur en de vertrektijd vóór 10.00 uur. In overleg kan hier eventueel van afgeweken worden.

6. Maximaal aantal personen
Het maximaal aantal overeengekomen personen (vermeld bij de pagina’s Appartementen en Vakantiehuizen) dat in het appartement, kamer of huis overnacht mag niet overschreden worden, tenzij anders overeengekomen met ons.

7. Annulering door de huurder
Annuleringen dienen per aangetekend schrijven aan de verhuurder te worden bevestigd onder bijvoeging van de reservering. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt de verhuurder een annuleringsbevestiging. 
Bij annulering meer dan twee maanden voor de ingangsdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. U kunt hiervoor natuurlijk zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

8. Annulering door de verhuurder
De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst zonder kosten te ontbinden indien de huurvoorwaarden niet worden nagekomen.
Bij overmacht (bijvoorbeeld brand, natuurrampen etc.) kan de verhuurder zonder schadevergoeding de huurovereenkomst annuleren. In dit geval zullen gedane betalingen teruggestort worden. 

9. Aansprakelijkheid
Tijdens het verblijf in het appartement, kamer of vakantiehuis is de huurder volledig aansprakelijk voor het appartement, de kamer of het vakantiehuis, inrichting en andere toebehoren. Eventuele schade veroorzaakt door (nalatigheid van) de huurder tijdens het verblijf zal de huurder in rekening worden gebracht. Bij ongelukken of persoonlijk letsel in en om het huurhuis of bij vermissing van geld of goederen is de verhuurder niet aansprakelijk te stellen.

 

Home > Prijzen > Prijzen / reserveren - Huurvoorwaarden