Labitolosa

Archeologische vindplaats - Romeinse stad

Vlakbij La Puebla de Castro treft men een bekende archeologische vindplaats aan met resten van de Romeinse stad 'Labitolosa'.

Een groot deel van de stad is goed geconserveerd gebleven. Door de steeds grotere invloed van de landbouw in het gebied hebben de buitenste stadsdelen de tand des tijds minder goed doorstaan. Tot op heden is slechts een klein deel van de stad blootgelegd.

Men ziet:

Het meest interessante bouwwerk is de curie (godentempel) van 18,3 bij 11 meter. Er is een entree (vestíbulo) en een grote zaal (aula). De aula is zeer goed bewaard gebleven: de vloer is bedekt met roze mortel (opus signinum) en de wanden zijn gepleisterd en versierd met schilderijen. In de goed bewaarde voetsokkels treft men tekstinscripties aan van stadsnotabelen. Zo weet men ook dat de stadsnaam feitelijk 'Labitulosa' is en dat de stad werd gebouwd door 'Marcus Clodius Flaccus'. Er zijn zowel muren in opus caementicium (siermetselwerk) als in opus quadratum.

Recentelijk werden de 'curie' en 'thermen 1' overdekt en beschikbaar gesteld voor het publiek. Labitolosa, archeologische vindplaats - thermen 1

Uniek in de Spaanse Pyreneeën

Veel steden in de omgeving herinneren aan een Romeinse overheersing: Zaragoza (Caesar Augusta), Tarragona (Tarraco), Jaca (Iacca), Huesca (Osca) en Monzón (Tolovs). De meeste resten hiervan zijn echter niet meer te vinden, aangezien vrijwel alle steden, na afloop van de Romeinse overheersing, opnieuw zijn gebouwd.
De open ligging van Labitolosa is daarom uniek en representatief voor de hele Spaanse Pyreneeën. Bovendien bieden de talloze, in natuursteen gegrifte teksten, veel informatie over de inwoners en hun leefwereld ca. 2000 jaar terug.

Tot 1991 kende men de naam 'Labitolosa' enkel van een ter plaatse gevonden inscriptie uit de 16e eeuw en een schriftelijke vermelding (uit de 6e eeuw) over 'Terra Labetolosana'.

De ter plaatse gevonden inscriptie heeft ertoe geleid dat men in 1991 met opgravingen is gestart. Een team van archeologen afkomstig uit Zaragoza, Toulouse en Bordeaux heeft de opgravingen destijds verricht en is nog steeds bezig met het blootleggen van 'thermen 2' en de 'domus'.

Labitolosa, resten van de romeinse stad - curieDe stad Labitolosa kende een kortstondig bestaan van ca. 350 jaar. De opbouw begon rond de 1e eeuw v Christus. In de augusteïsche periode (ca. 30 v.C.–14 n.C) werd het forum gebouwd met de Romeinse woonhuizen (domus). De grotere, publieke gebouwen, o.a. de washuizen (thermen), volgden eind 1e, begin 2e eeuw. De stad verdween in het begin van de 3e eeuw na C. Nieuwe Romeinse steden werden gebouwd in schaakbordpatronen. De stad werd doorgaans in vieren verdeeld door twee hoofdwegen, die elkaar kruisen in het centrum. Op de uiteinden van de hoofdwegen stonden veelal grote stadspoorten. In het centrum bevond zich het forum. Het forum vormde tegelijk het stadhuis (bestuurscentrum) en de tempel (religieus centrum).


Home > Cultuur > Steden / dorpen - Verlaten dorpen > Rotsschilderingen - Moorse invloeden - Romaanse kunst - Labitolosa - Wijn - Olijfolie - Feesten